Coaching

als je iemand zoekt om verder te komen met jouw vraag of thema.
coaching

Het is volkomen normaal om zo af en toe eens met iemand te willen overleggen over vragen die je hebt. Het kunnen persoonlijke vragen zijn of vragenstukken die zich om jou heen afspelen en waartoe je een heldere verhouding zoekt.

In de coaching krijg je de gelegenheid om je nader met je vraagstuk uiteen te zetten. Ik luister, stel vragen, zet de boel nog eens op een rijtje en als nodig moedig ik je aan. De bedoeling van deze coaching is niet om je met oplossingen en tips te overladen maar om je zelf tot een oplossing te laten komen.

Gelijkwaardigheid is een basisprincipe in de coaching. De vorm waarin het gesprek plaatsvindt is in openheid, met respect. Oplossingen voor een vraag worden zoveel als mogelijk door jou zelf gevonden tijdens de gesprekken. Als je uitgeput bent en het je aan energie ontbreekt om zelf bij een doorgang te komen krijg je een advies.

Coaching en massage worden afzonderlijk aangeboden. 

Tarief: € 75.00 per uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekst kwam ik tegen op facebook: