Voorbij de verslaving, een traject op maat.

Een traject voor mensen die kampen met een gewoonte waar ze van af willen en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Begin je genoeg te krijgen van jouw gewoonte en het lukt je maar niet om er afstand van te nemen dan is een helpende hand een optie.

Hier in de praktijk zijn drie opties voor jouw helpende hand:

Coaching

Leefstijl onderzoek (voeding, beweging, stress, rust)

Massage

Coaching vormt de basis van het traject. Er is ruimte om je verhaal te vertellen hoe je jouw leven tot nu toe hebt geleefd en tot het punt ben gekomen om dingen te willen veranderen.

De coaching kan als je wil aangevuld worden met leefstijladvies en massage.

Het gesprek en de coaching vormen de eerste tool in je traject. Als je verslavingen geënt is op een traumatische ervaring dan besteden we daar aandacht aan door het te belichten. Als je verslaving geënt is op een tekort aan sociaal contact dan besteden we daar aandacht aan. Als je verslaving te maken heeft met een fysiek tekort zoals te weinig beweging of een tekort aan voedingsstoffen dan krijgt dat de aandacht. Als je maken hebt met stressvolle omstandigheden dan gaan we die bespreken. Over het algemeen is er een combinatie van meerdere factoren die je in jouw gewoonte hebben vastgezet.

Omdat een belastende leefstijl het je erg moeilijk maakt om met je verslaving te dealen en er vaak onderdeel van uit maakt kun simpele veranderingen je uitgangspunt een stuk gunstiger maken. Soms kan het omzetten van een klein schakeltje al een doorgang bieden. Leefstijl omvat de thema’s voeding, rust, stress en beweging. We zoeken naar de meest eenvoudige aanpassingen, zonder er enige druk op te leggen.

De massage kan ingezet worden als je te maken hebt met overbelasting en pijnklachten. Overbelasting en pijn zijn obstakels die het je moeilijk maken om je verslaving aandacht te geven. 

Zo kunnen we werken vanuit verschillende invalshoeken.

Een verslavende gewoonte is een automatische beweging naar iets wat je houvast, verdoving, schijnbare rust of verheffing geeft. Eigenlijk kom je steeds bij dezelfde grens, waarop je kan kiezen tussen wakker handelen of voortgaan op de bekende weg. Omdat deze bekende weg zich fysiek zo sterk heeft ingegroefd, ben je hem vaak al ingeslagen voordat je er erg in hebt. De dwang die hiervan uit gaat kan erg ontmoedigend zijn.

Een verslavende gewoonte verbergt juist daarom grote individuele potentie. 

ontspanning

Door ontspanning kom je krachtiger in je lijf en heb je meer energie om de juiste keuzes te maken

voeding

We brengen je eet- en drinkpatroon in beeld en gaan op zoek wat jou het beste kan voeden

bewegen

Lekker bewegen met je lijf is het doel. Geen zware krachttrainingen, maar bewegen voor je plezier. We gaan op zoek naar welke beweging bij jou past.

massage

Een gewoonte veranderen kost energie. Door gebrekkige energie blijft je gewoonte vaak lang hangen omdat je domweg de puf niet hebt er iets mee te doen. In de massages werken we aan een pijnvrij lichaam

Tarief voor het 'omgaan met verslaving' traject:

coaching en voedingsadvies: € 75 per uur

massagebehandelingen: €60 per uur